Leverans av spelkort till casino

För att få ett företag som ett casino att gå runt så är det många bitar som skall gå ihop. Dels är det grundläggande något som behöver arbetas ihop och sedan tillkommer bitar ju längre …

Logistik inom det militära

Ett område där logistik har varit särskilt viktigt genom historien är just inom det militära. Många krig sägs ha vunnits eller förlorats beroende på logistiken, och idag är det något man satsar oerhört mycket på …

Logistik som fackområde

inom både industri och näringsliv har logistiken kommit att bli ett intressant område, också inom den akademiska världen. Bland annat har en stor studie som gjordes år 2014 visat att utbildning inom logistik leder till …