3PL

3PL står för tredjepartslogistik och innebär att kund och säljare överlåter en del, eller hela den logistiska biten av transaktionen till ett visst företag. Det kan exempelvis innebära att ett företag låter ett visst företag leverera dess produkter till kunder. Detta kallas för outsourcing och är mycket vanligt. 3PL kan också innebär att aspekter av logistik så som till exempel lagerhantering sköts av en tredje part. Tredjepartslogistik är väldigt populärt eftersom ett företag då inte behöver fokusera på den logistiska biten utan kan istället koncentrera sig helt och hållet på sin egen verksamhet, detta kan bland annat vara väldigt bra ekonomiskt eftersom den tredje parten ofta är mer kunnig på området.

3PL slog igenom stort på 1990-talet och idag anses det vara en mycket viktig och vital del inom logistikens område. Det finns bland annat särskilda specialister inom området som fokuserar på just 3PL. Kontrakt mellan ett företag inom 3PL och dess kund håller ofta i sig under längre tidsperioder och kan vara i upp till flera år. Vanligtvis skrivs det dock nya kontrakt i treårsintervall. Detta är en av de viktiga skillnaderna mellan att köpa enskilda tjänster inom logistik och att lägga det på ett företag som ägnar sig åt 3PL.

Företaget som sköter logistiken åt ett företag ansvarar ofta för hela den logistiska biten vilket även innebär att företaget i fråga inte själva behöver stå för ansvaret vid eventuella fel. Dock är det så klart viktigt att 3PL-företaget sköter sig ordentligt eftersom det för kunden ofta inte spelar någon roll vem som är ansvarig om denne inte till exempel har fått sin vara i tid eller att den har gått sönder under frakten. Därför är det viktigt att man kollar upp företaget ordentligt innan man låter över ansvaret. Att lämna över hela den logistiska biten till ett 3PL-företag innebär givetvis att man måste kunna lita på företaget till 100 %.

Leave a Reply