Author: admin

Logistik inom det militära

Ett område där logistik har varit särskilt viktigt genom historien är just inom det militära. Många krig sägs ha vunnits eller förlorats beroende på logistiken, och idag är det något man satsar oerhört mycket på …

Logistik som fackområde

inom både industri och näringsliv har logistiken kommit att bli ett intressant område, också inom den akademiska världen. Bland annat har en stor studie som gjordes år 2014 visat att utbildning inom logistik leder till …

Automatisk logistik

Tekniken utvecklas snabbt i världen inom alla sorters områden, och logistiken är inte ett undantag. Automatisk logistik innebär att man använder sig av maskiner och olika typer av datorer och mjukvara för att göra logistiken …