Author: admin

SCM

SCM står för Supply chain management och saknar en bra svensk översättning, det närmaste ordet på svenska är flödesekonomi men det är inte ett allmänt vedertaget begrepp och har endast nämnts i en bok inom …

3PL

3PL står för tredjepartslogistik och innebär att kund och säljare överlåter en del, eller hela den logistiska biten av transaktionen till ett visst företag. Det kan exempelvis innebära att ett företag låter ett visst företag …

Vad är logistik?

Det har alltid varit viktigt att kunna organisera föremål och att se till att de fraktas på ett bra sätt. Dessutom måste man ha koll på dem när man väl har dem. Allt som har …