Automatisk logistik

Tekniken utvecklas snabbt i världen inom alla sorters områden, och logistiken är inte ett undantag. Automatisk logistik innebär att man använder sig av maskiner och olika typer av datorer och mjukvara för att göra logistiken så effektiv som möjligt. Det används främst inom varuhus där det finns väldigt mycket olika produkter där olika typer av robotar sköter bland annat magasinering och flytt av olika saker på lagret. Maskinerna fungerar ofta på så sätt att de läser av streckkoder på de olika produkterna som berättar hur de ska förvaras och vart. Detta är vanligt när det handlar om logistik av känsligt eller farligt material där man vill undvika att människor är i närheten. Det används till exempel mycket av den amerikanska militären när det kommer till vapenhantering.

Robotar och elektroniska lösningar har varit ett stort genombrott för logistiken och man har kunnat effektivisera logistiken otroligt mycket med hjälp av dem. De kan till skillnad från människor jobba dag som natt och de behöver inte ta några raster. Däremot måste de underhållas på olika sätt då och då och det är människor som måste se till att de fungerar samt styra dem i vissa fall. Det är ofta civilingenjörer inom maskinteknik som tar hand om den biten.

Det är också civilingenjörer som tar fram och bygger robotar som används inom logistiken. Ett av de stora företagen som jobbar med just detta är det svensk schweiziska företaget ABB som har sitt huvudkontor i Zürich. Företaget både underhåller, bygger och sköter robotar som används inom många skilda delar av logistiken.

Ett annan teknik som det forskas och utvecklas mycket kring är självkörande lastbilar som ska kunna öka säkerheten och transporten på vägarna. Detta kräver dock väldigt höga krav på säkerheten hos fordonen. Problemet med teknik inom logistiken är att arbetstillfällen förloras, men å andra sidan, vem vill utföra ett jobb som inte behövs?

Leave a Reply