Category: addlogistics

Automatisk logistik

Tekniken utvecklas snabbt i världen inom alla sorters områden, och logistiken är inte ett undantag. Automatisk logistik innebär att man använder sig av maskiner och olika typer av datorer och mjukvara för att göra logistiken …

SCM

SCM står för Supply chain management och saknar en bra svensk översättning, det närmaste ordet på svenska är flödesekonomi men det är inte ett allmänt vedertaget begrepp och har endast nämnts i en bok inom …

3PL

3PL står för tredjepartslogistik och innebär att kund och säljare överlåter en del, eller hela den logistiska biten av transaktionen till ett visst företag. Det kan exempelvis innebära att ett företag låter ett visst företag …