Logistik inom det militära

Ett område där logistik har varit särskilt viktigt genom historien är just inom det militära. Många krig sägs ha vunnits eller förlorats beroende på logistiken, och idag är det något man satsar oerhört mycket på inom alla militära organisationer. Logistik på militär nivå innebär bland annat att man ser till att försörja olika militära förband med det som behövs på ett så effektivt sätt som möjligt.

Militär logistik är beroende av att ledarna för de olika operationerna har tillgång till tillräcklig information om vad de enskilda soldaterna behöver för att kunna uträtta sina uppdrag. Detta sker i mångt och mycket på en förebyggande nivå. Målet är att ett sådant behov egentligen aldrig ska behöva uppstå, därför planerar man redan i förväg vad som kommer att krävas och behövas av dem. Detta kräver givetvis en stor kännedom och kunskap inom området och det krävs ofta att man själv har varit på plats för att verkligen känna till de grundläggande behoven. Det krävs dessutom en väldigt god kommunikation mellan alla inblandade parter och det krävs att de på plats är noggranna med att meddela om vad som behövs.

Förutom att se till att enskilda trupper ska kunna klara sig och utföra sitt jobb ingår det i den militära aspekten av logistik också sådant som att veta vart det behövs trupper och hur de ska ta sig dit. Även transport av personal innefattas alltså av logistiken, och ska denna ske inom en krigsdrabbad zon så är det av högsta vikt att den planeras och genomförs mycket noga.

Dessutom måste man se till att det finns de rätta byggnaderna som behövs inom varje område och att det finns tillgång till vapen och ammunition. Ett exempel på en militär logistik operation i väldigt omfattande och avancerad skala är invasionen av Normandie under det andra världskriget.

Leave a Reply