Logistik som fackområde

inom både industri och näringsliv har logistiken kommit att bli ett intressant område, också inom den akademiska världen. Bland annat har en stor studie som gjordes år 2014 visat att utbildning inom logistik leder till en mer professionaliserad logistik och är en av de viktigaste faktorerna för att världsekonomin ska fungera bra och utvecklas. Det finns numera många högskolor runt om i världen som erbjuder utbildning inom logistik på både grund- och avancerad nivå. Nämnas här kan det tyska universitetet Kuhn Logistics University som särskilt inriktar sig på det som rör logistik. Det krävs väldigt mycket kunskap inom många olika områden av en person om man ska bli en framgångsrik och duktig logistiker. Förutom att veta hur man går tillväga med transporter och dylikt måste man också ha koll på ekonomi samt juridiska frågor i de länder som berörs av företagets logistik.

Dessutom krävs det ofta att man kan tala flera olika språk eftersom logistik är ett väldigt brett och internationellt område där man stöter på personer från alla möjliga delar av världen. Man måste också ha ett bra analytiskt tänkande och vara bra på matematik eftersom man ofta behöver räkna ut saker och ting. En god organisationsförmåga är kanske det allra viktigaste.

Idag är det i stort sett ett krav att en chef inom ett företag för logistiken måste ha någon typ av utbildning inom området. Det är ett ganska nytt fackområde men det blir allt viktigare i och med att fler och fler förstår vikten av en god logistik. Det har genom historien bland annat visat sig att vissa krig har förlorats enbart på grund av en bristande logistik. Ett exempel på detta är britternas förlust i det amerikanska frihetskriget som sägs bero på just detta. På universitet och högskolor kan man ofta också läsa enskilda kurser inom ämnet.

Leave a Reply